Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Yourfitbiz.com (hierna: ‘Yourfitbiz’) verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Hoe gaat Yourfitbiz om met jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Jouw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij jouw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam, website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Yourfitbiz?

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Beheer van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als je melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij je in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Indien je over een account beschikt, kun je bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Je kunt te allen tijde verzoeken om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan onze klantenservice.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. Hiertoe gebruiken wij de beveiligde internetverbinding 128 bit Secure Sockets Layer (SSL). De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Cookieverklaring Yourfitbiz

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen wanneer je een bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan jouw computer en er worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens, naam of adres.

 

Welk type cookies gebruikt Yourfitbiz?

Ten eerste maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies maken bijvoorbeeld het gebruik van een virtuele winkelwagen mogelijk, zorgen ervoor dat wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, houden web statistieken bij en lossen eventuele fouten op. Dit soort cookies maken jouw (volgende) bezoek aan onze website gemakkelijker en efficiënter. Wij maken geen gebruik van third party of social media cookies.

 

Welke cookies gebruikt Yourfitbiz?

Yourfitbiz plaatst de volgende cookies:

• Google Analytics (middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het surfgedrag)
• Google Tag manager
• Google Adwords Conversie tracker
• Facebook pixel

 

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid. Toepasselijkheid privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.